Czerwiec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

„Muzyka łączy pokolenia" - muzyczny wehikuł czasu.”

  • Kiedy? Data projektu: 8 czerwca 2016 r.
  • Co? Tytuł projektu: „Muzyka łączy pokolenia" - muzyczny wehikuł czasu.”
  • Kto organizuje? Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. J. Ziętka w Mysłowicach
  • Gdzie? ul. Górnicza 4 i ul. Mikołowska 44, Mysłowice

Cel i przebieg projektu

W projekt edukacyjny „Muzyka łączy pokolenia – muzyczny wehikuł czasu” włączona zostanie społeczność lokalna. Na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach uczniowie obu szkół przeprowadzą ankietę ze zwiedzającymi na temat muzyki niemieckiej. Ankietowani wysłuchają kilku fragmentów niemieckich utworów muzycznych z różnych epok z zadaniem określenia wykonawcy. Dla każdego ankietowanego przewidziany jest słodki poczęstunek. Podsumowaniem akcji  będzie mini reportaż. Oprócz tego odbędzie się również lekcja muzyki po niemiecku z prezentacją multimedialną, obrazującą niemiecką kulturę muzyczną, zaś ze szkolnego radiowęzła popłyną niemieckie piosenki.

Drukuj stronę