Czerwiec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Drogi do wolności / Wege zur Freiheit - konkurs, debata, koncert

  • Kiedy? Data projektu: 4 czerwca 2014 r.
  • Co? Tytuł projektu: Drogi do wolności / Wege zur Freiheit
  • Kto organizuje? Nazwa Państwa instytucji: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu
  • Gdzie? Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, ul. Młodzieżowa 26, Pisz, województwo warmińsko-mazurskie

Cel i przebieg projektu

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat upadku Muru Berlińskiego oraz obrad okrągłego stołu oraz uświadomienie młodzieży wpływu tych wydarzeń na odzyskanie wolności przez państwo polskie i niemieckie.

Program:

- konkurs z wykorzystaniem internetu na temat wydarzeń z 1989

- debata z udziałem młodzieży i zaproszonych gości na temat tych wydarzeń

- koncert piosenek o wolności

- prezentacja filmu pt. Obalenie Muru Berlińskiego

 

Osoba kontaktowa

Hanna Grodzka

E-mail: hbiedrzycka[at]o2.pl

Telefon: 502509757

 

www.zs1pisz

 

ID 3870

Drukuj stronę