Czerwiec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Warsztaty filmowe - Prezentacja i analiza wybranych filmów o sytuacji społeczno-politycznej w PRL oraz NRD

  • Kiedy? Data projektu: 1-17.06.2014, termin jeszcze nieznany
  • Co? Tytuł projektu: Warsztaty filmowe dla Szkolnego Klubu Historycznego (SKH). Prezentacja i analiza wybranych filmów o sytuacji społeczno-politycznej w PRL oraz NRD.
  • Kto organizuje? Dorota Ibek, Przemysław Ibek; Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu
  • Gdzie? ul. Miodowa 1, Zawiercie, województwo śląskie

Cele projektu

  • Poszerzenie przez członków SKH wiedzy dotyczącej systemu komunistycznego w Polsce i Niemczech;
  • Rozwijanie umiejętności interpretacji i oceny faktów historycznych dotyczących wydarzeń 1989 r.;
  • Rozwijanie u członków SKH umiejętności analizy i syntezy prezentowanych filmów pod kontem sytuacji politycznej w PRL oraz NRD.

Przebieg i realizacja projektu

1. Seminarium wprowadzające w sytuację społeczno-polityczną pt. „Obrady Okrągłego Stołu w Warszawie oraz upadek Muru Berlińskiego symbolami polsko- niemieckiej drogi do wolności”
2. Wykłady wprowadzające w tematykę prezentowanych filmów.
3. Prezentacja filmów ukazujących sytuację polityczną w PRL oraz NRD.
4. Analiza i synteza każdego filmu pod kontem sytuacji politycznej w PRL oraz NRD.
5. Zajęcia z historii dotyczące upadku komunizmu w Europie przeprowadzone w każdej klasie pierwszej wynikające z programu nauczania.
6. Konkurs wiedzy o Polsce i Niemczech dotyczący wydarzeń 1989 r., które doprowadziły do przemian politycznych w Europie wśród uczniów klas pierwszych.
7. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną na temat: „25-lecie odzyskania wolności i demokracji w Europie.” dla wszystkich chętnych uczniów z całej szkoły.
8. Konkurs na plakat na temat wolności w kontekście 1989 r. wśród uczniów klas pierwszych.
9. Wystawa plakatów na temat wolności w kontekście 1989 r. dla wszystkich uczniów szkoły.

Osoba kontaktowa

Dorota Ibek
E-mail: dorotaibek[at]interia.pl
Telefon: +48 602457876
http://zskollataj.zawiercie.powiat.pl/

 

ID 3664

Drukuj stronę