Czerwiec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Po sąsiedzku? – Po niemiecku!: konkursy i prezentacje

  • Kiedy? Data projektu: 1-17 czerwca 2014 r.
  • Co? Tytuł projektu: Po sąsiedzku? – Po niemiecku!
  • Kto organizuje?  Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
  • Gdzie? ul. Św. Trójcy 37, 85-224 Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie

Cel i przebieg projektu

Po sąsiedzku? – Po niemiecku!
Celem projektu jest propagowanie języka i kultury niemieckiej, rozwijanie zainteresowań uczniów w tym zakresie, podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu realioznawstwa, rozwijanie kompetencji lingwistycznej i interkulturowej uczniów szkoły, wypracowanie wśród uczestników postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur poprzez wgląd w inny krąg kulturowy.

Projekt będzie obejmował:
1. Przeprowadzenie konkursów:
a) konkursu dotyczącego znajomości historii Niemiec (powstanie i upadek Muru Berlińskiego);
b) konkursu obejmującego zagadnienia realioznawcze (geografia, kultura, sztuka).
2. Przedstawienie walorów turystycznych i miejscowości niemieckich z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz sekwencji filmowych
3. Przybliżenie sylwetek znanych artystów niemieckich oraz ich dorobku
4. Wskazanie na interferencje języka niemieckiego w gwarze śląskiej i pomorskiej

www.zsm1.bydgoszcz.pl

ID 3890

Drukuj stronę