Czerwiec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Dzień otwarty w Konsulacie Generalnym Niemiec w Gdańsku

Dzień Drzwi Otwartych odbędzie się w ramach projektu dzien.de | der-tag.pl, który jest organizowany po raz drugi przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i jej partnerów. Jego celem jest zainteresowanie polskiej i niemieckiej młodzieży odpowiednio krajem sąsiedzkim.

Konsulat Niemiec w Gdańsku zaprasza

Zaproszenie na Dzień Drzwi Otwartych jest skierowane do młodych ludzi w wieku od 11 do 26 lat oraz towarzyszących im opiekunów, którzy chcieliby uzyskać z pierwszej ręki informacje o działalności konsulatu. Drzwi Konsulatu Generalnego staną przed Państwem otworem w dniu 8 maja od godz. 9 do 17.

 

Oprowadzenie i rozmowy będą toczyć się w małych grupach. Rozpoczną się każdorazowo o pełnej godzinie (za wyjątkiem godziny 12.00, ostatnie wejście o godzinie 16.00).

Uwagi organizacyjne

Wymagane zgłoszenie (patrz: prawa kolumna). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie następować zgodnie z kolejnością wpłynięcia zgłoszeń i dotyczy tylko 8 maja 2012 roku. Przy wejściu odbędzie się kontrola osobista. Pełnoletnich odwiedzających i pełnoletnich opiekunów osób niepełnoletnich uprasza się o przyniesienie ze sobą dokumentów tożsamości. Konsulat Generalny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu akcji.

Drukuj stronę

Zgłoszenie

Ze względu na ograniczenia przestrzenne konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie.

 

Proszę poinformować nas o wybranym terminie mailowo:


info[at]danzig.diplo.de